Suradnica – Paula Bogović

Ja sam Paula Bogović, rođena sam 1977. godine. Psihologinja sam i psihoterapeutkinja.

Psihologiju sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci i psihoterapeutkinja sam s europskim certifikatom. Asistentica sam u Školi kibernetike i sistemske terapije u Rijeci.

Radila sam kao psihologinja u osnovnoj školi, domu za žrtve nasilja u obitelji, a od 2007. godine sam u Udruzi za zaštitu obitelji – Rijeka. S kolegicom Zrinkom Rička Žauhar surađujem od 2011. godine.

Kontinuirano se educiram, završila sam bazični tečaj NLP-a (Neurolingvističko programiranje), ACT (Acceptance and Commitment, Terapija prihvaćanjem i posvećenošću) i prvi stupanj Bihevioralno – kognitivne terapije i Mindfulness za djecu.

Članica sam Hrvatske psihološke komore.

U svom radu s djecom, mladima, odraslima, parovima i obiteljima usmjeravam se na resurse i na postizanje promjene zajedno istražujući različite mogućnosti.