Kako dalje nakon razvoda

DJECA I NOVE PARTNERSKE VEZE NJIHOVIH RODITELJA

Zrinka Rička Žauhar

Dvije mame i dva tate
”Vidi kako je Braco sladak. Tako je mali. Pa te male ručice koje pruža ! Sviđa li ti se Braco?’’ pita Mama.

S iščekivanjem potvrdnog odgovora, gleda me Novi Tata.
’’Da, da, sviđa mi se Braco !’’

’’Vidi kako je Seka slatka. Kako ima mali nosić i tu plavu kosicu, iste boje kao i tvoja ! Vidi kako ti se smije! Sviđa ti se Seka?’’ pita Tata.
Dok me Nova Mama upitno pogledava odgovaram : ’’Sviđa mi se Seka !’’

Stojim pred ogledalom. Zar im se ja više ne sviđam? 

Katarina A.

 

Nakon razvoda, život svih članova koji su bili do tada dio te obitelji (sistema) se promijenio. Svatko na svoj način kreće u novu budućnost. Ta budućnost uključuje i mogućnost zasnivanja nove partnerske zajednice svakog roditelja ponaosob. Za roditelje koji zasnivaju novi partnerski odnos nakon razvoda, važno je znati da je razdoblje nakon razvoda izuzetno važno za dijete i da bi se naviklo na nove okolnosti može proći i do dvije godine. Zbog toga moramo imati na umu da se one okolnosti koje nije nužno mijenjati, ne mijenjaju. Razlog je jednostavan : dijete se mora priviknuti na novonastale okolnosti u kojima su već nastupile mnoge novosti za koje je potrebno vrijeme.

Dugotrajnost prilagodbe ovisi o dobi djeteta, emocionalnoj zrelosti kao i o emocionalnoj privrženosti s roditeljem koji je odselio. U ovom kontekstu bi značilo da bi sa uvođenjem nove osobe u život djeteta trebalo pričekati. Trenutak u kojem se djetetu saopćava da mama ili tata imaju novog partnera, ovisi o kontekstu koji je do tada izgrađen i nužno je da bude usklađen sa potrebama djetea. Ako je to usputna afera, ili prolazni partner/ica ne preporuča se da se isti upoznaju s djecom. U koliko taj odnos poprima dugotrajniji karakter uz produbljivanje emocija, možemo se odlučiti za upoznavanje novog partnera/ice s djetetom. Otežavajuća okolnost pri tome može biti činjenica da dijete možda još uvijek mašta o pomirbi roditelja, te se dijete u početku može opirati novom odnosu. Ako ne znamo kako bismo i kada to učinili, i kako bismo prebrodili početne poteškoće uvijek se možemo savjetovati sa stručnom osobom kao što su psiholog, psihoterapeut…

Nakon što se dogodila nova ljubav i kvalitetna nova partnerska veza koju želimo njegovati i zadržati, za uspostavljanje nove ravnoteže u životu, bilo bi važno znati :

 • Uvođenje partnera u život djeteta postupni je proces. To bi značilo da se dijete najprije na neformalnoj razini upoznaje sa novom osobom u svom životu. Važno je da se pri tome novi partner/ica prijateljski približi djetetu, početak je važan za kasnije produbljivanje odnosa
 • Važno je da stvaranje odnosa bude na iskrenoj razini. Djeca osjećaju kada nismo iskreni. Ako se ne snalazimo u nekim situacijama, to možemo otvoreno reći npr. Ako smo mi ta nova osoba u životu nečijeg djeteta možemo reći : ‘’Ne poznajem te dovoljno, možeš li mi u tome pomoći ?’’ ili ‘’Ja sada ne znam što bismo nas dvoje, imaš li ti kakvu ideju ?’’ Također to uključuje i dozvolu da dijete prema nama bude iskreno i kaže ono što misli ili osjeća. To nam daje mogućnost da promišljamo zajedno s djetetom što bismo mogli učiniti drugačije, omogućava nam razvoj povjerenja i poruka je djetetu da je kompetentno za građenje tog odnosa.
 • Ne preporuča se ‘’kupovanje ‘’djece u novom odnosu. Darivanje nije nešto čime možemo zadobiti povjerenje i ljubav djeteta. To može biti samo trenutno zadovoljstvo djeteta nekom npr. igračkom, ali dugoročno, to nije dobar temelj za kvalitetan odnos.
 • Navike koje je dijete ranije imalo, i koje su uspostavili roditelji djeteta, važno je, pod uvjetom da su u skladu sa psihomotornim rastom i razvojem djeteta, održavati i dalje. To se odnosi i na uspostavljeni ritam viđanja djeteta s onim roditeljem s kojim ne živi.
 • Osigurati djetetu vrijeme kada će roditelj provoditi samo s njim, kao i vrijeme kada će dijete moći provesti u miru ukoliko ima potrebu za tim, bez prisutnosti novog partnera.
 • Vrlo je važno približiti se djetetu kroz aktivnosti koje su sukladne njegovoj dobi. Ako je dijete manje, onda je dobar put igrati se s njime, pokazati interes za njegove hobije, aktivnosti…Ako je dijete teenagerske dobi, važno je poštovati promjene kod djeteta koje nastaju i inače u tom razdoblju a to je npr.potreba djeteta da sačuva svoju privatnost, razvijanje veće pripadnosti vršnjačkoj grupi, veće izražavanje potrebe za svojom autonomijom…
 • Kada se novi partnerski odnos razvije do želje da se s tom osobom zasnuje brak i nova obitelj koja podrazumijeva još djece, važno je otvoreno o tome govoriti s djetetom i dozvoliti mu da, onoliko koliko može, sudjeluje u tim pripremama. Također je važno imati strpljenja za sva pitanja koja mogu proizaći iz novonastalih okolnosti.
 • Kada jedan od partnera zasnuje novi brak i obitelj, važno je da onaj drugi, koji to možda nije učinio, podrži novonastale okolnosti, i da dobronamjernošću i prihvaćanjem bude uzor svome djetetu. Ako roditelj ne podrži nove životne okolnosti bivšeg partnera, time će težim učiniti prihvaćanje djetetu.
 • Kada majka i novi partner ili otac i nova partnerica odluče imati zajedničko dijete, važno je dijete iz prethodnog braka pravovremeno o tome obavijestiti i dozvoliti mu da, ovisno o dobi, u tome učestvuje npr. da ga se informira o trudnoći, ako je manje dijete da mu se dozvoli da se približi trbuhu majke ili partnerice koja nosi dijete, da se pregovara o imenu budućeg djeteta…ako je veće, da se razgovor vodi na nivou dobi odraslijeg djeteta (ovo su preporuke i inače kada u obitelj dolazi novo/drugo dijete)
 • Važno je djetetu objasniti pojam polubrata ili polusestre, kao i naglasiti da će postati ‘’bogatiji’’ za jednu osobu u svom životu.
 • Kada se rodi novi član obitelji, ne smijemo zaboraviti na ono koje je već do sada bilo s nama. Neka su djeca u tom trenutku i dalje mala, iako su u odnosu na pridošlicu veća
 • Kada u obitelj dođe prinova, starije dijete prolazi kroz razdoblje prilagodbe, koje je i inače zahtjevnije za sve članove obitelji. Kod razvednih obitelji, i novosonovanih brakova, to je razdoblje dodatno opterećeno promijenjenim okolonostima koje su nastupile razvodom i proces prilagodbe može biti (ali ne mora) zahtjevniji nego inače, što ne znači da kroz taj proces nećemo zajedničkim snagama uspijeti proći.
 • Kod onih roditelja koji zasnivanje novih obitelji vide kao mogućnost za povećanje ‘’bogatstva’’ osobama, odnosima, izazovima, iskustvima, djeca bez poteškoća i sa veseljem nastavljaju svoj život. Zato je važno kakve im poruke šaljemo ! Odovorni smo za kreiranje konteksta u kojem naša djeca žive !

U čemu najčešće roditelji u opisanoj situaciji griješe :

 • Brzaju s novim vezama i nepromišljeno upoznaju prerano djecu s novim partnerima koji ponekad budu samo epizoda, a ne trajna veza u budućnosti
 • Ostvaruju bliske kontakte pred djetetom s novom partnericom/partnerom ne vodeći računa o tome da dijete nije još proradilo razvod braka niti razvilo ideju da bi na mjesto mame ili tate mogla doći druga žena ili muškarac
 • Vrše pritisak na dijete da prihvati novog partnera inzistirajući na tome kako je ta osoba izuzetno dobra ne otvarajući prostor da dijete samo kreira mišljenje o toj osobi

Što je znak za alarm da treba pomoć djetetu ili da roditelj griješi u svom postupanju:

 • Dijete se povlači u sebe, odbija komunkaciju, ne želi ići roditelju koji ima novog partnera/icu
 • Dijete mijenja raspoloženje u odnosu na prethodno razdoblje npr. postaje tugaljivo, tjeskobno, plačljivo, ljutito
 • Dijete se mijenja na planu ponašanja na način da čini stvari koje ranije nije činilo npr. počinje se agresivno i destruktivno ponašati, zanemaruje i izbjegava obaveze
 • Dijete počinje lagati roditelja o tome gdje je bilo, što je radilo