Dobrodošli

na stranicu Zrinke Rička-Žauhar & Paule Bogović


Zrinka RIčka Žauhar

Copyright photo by Ivor Hreljanović

Da Vam se predstavimo…

Zrinka

Ja sam Zrinka Rička-Žauhar, rođena sam 1963 godne. Diplomirala sam psihologiju  na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Od 1988. do 1993.godine radila sam u Domu zdravlja Rijeka. Od 1993.godine do danas radim kao privatna psihologinja, psihoterapeutkinja.

Svakodnevno se susrećem sa mladim ljudima, djecom i odraslima koji se na životnom putu suočavaju sa raznim izazovima. U našem zajedničkom radu razgovorom, znanjem i iskustvom pronalazimo načine kako odgovoriti na izazove.

Pročitajte više
Paula

Ja sam Paula Bogović, rođena sam 1977. godine. Psihologinja sam i psihoterapeutkinja. Psihologiju sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2019.godine sam psihoterapeutkinja Škole kibernetike i sistemske terapije s europskim certifikatom.

Radila sam kao psihologinja u osnovnoj školi, domu za žrtve nasilja u obitelji, a od 2007. godine sam u Udruzi  UZOR – Rijeka. S kolegicom Zrinkom Rička Žauhar surađujem od 2011. godine.

Kontinuirano se educiram, završila sam bazični tečaj NLP-a (Neurolingvističko programiranje), ACT (Acceptance and Commitment, Terapija prihvaćanjem i posvećenošću) i prvi stupanj Bihevioralno – kognitivne terapije i Mindfulness za djecu. Članica sam Hrvatske psihološke komore.

U svom radu s djecom, mladima, odraslima, parovima i obiteljima usmjeravam se na resurse i na postizanje promjene zajedno istražujući različite mogućnosti.

 

 

Psihoterapija

Psihoterapija je intiman proces u kojem terapeut i klijent zajednički stvaraju kontekst za rad, postavljaju ishode i otkrivaju nove mogućnosti.


INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

U susretima klijenta i terapeuta razgovaramo o željenom ishodu klijenta. Klijent je ekspert u iznošenju onog zbog čega dolazi, a terapeut je tu da ga čuje, razumije i osnaži. Zajednički istražuju nove perspektive i otkrivaju nove mogućnosti.

PARTNERSKA PSIHOTERAPIJA

U partnerskoj psihoterapiji učimo kako čuti, uvažiti i razumijeti jedan drugoga, a da stvorimo kvalitetniji odnos na obostrano zadovljstvo partnera.

GRUPNI TRETMANI

U ponekim situacijama grupna terapija je najbolje okruženje za prevladavanje problema. U odnosu s različitim ljudima možemo bolje upoznati sebe, a istovremeno pomoći i drugima.


Škola za kibernetiku i sistemsku psihoterapiju

Škola za kibernetiku i sistemsku psihoterapiju

Kibernetika psihoterapije nije jedan od pravaca u psihoterapiji i nema niti ambiciju da to postane. Kibernetika psihoterapije je znanost o cirkularnosti i razumijevanju vlastite epistemologije, kao predložak dijaloškoj praksi usmjerenoj na promjenu.

Od 1997. posjedujem certifikat Međunarodne škole kibernetike psihoterapije, Odsjeka za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu kojim se potvrđuje znanje i primjena znanja u kibernetici psihoterapije.

Više informacija


Kontakt

Rado ću odgovoriti na sva pitanja vezano uz moj rad i našu moguću suradnju