Kibernetika psihoterapije nije jedan od pravaca u psihoterapiji i nema niti ambiciju da to postane.

Kibernetika psihoterapije je znanost o cirkularnosti i razumijevanju vlastite epistemologije, kao predložak dijaloškoj praksi usmjerenoj na promjenu. Škola za kibernetiku psihoterapije je kontekst za učenje i istraživanje psihoterapije, prakse efikasne psihoterapije, uvažavajući sva dostupna nam znanja iz dosadašnjih psihoterapijskih škola i pravaca, filozofije, etike, estetike, fizike, biokemije, biologije, genetike, medicine, antropologije, informatičkih znanosti, lingvistike, logike, psihologije, komunikologije…

Preuzmite cijeli tekst u *.doc formatu (kompatiblino za Microsoft Word).

Kibernetika psihoterapije

________________________________________________________________

Psychotherapy Cybernetics System Approach

Second order cybernetics of psychotherapy is a science based on a concept of circularity and understanding of our own epistemology. It is a pattern for dialogical practice focused on change. The school of second order cybernetics of psychotherapy is a context for learning and a context for exploring psychotherapy which applies all available knowledge from existing schools of psychotherapy, philosophy, ethics, aesthetics, physics, biochemistry, biology, genetics, medicine, anthropology, computer sciences, linguistics, logic, psychology, communication theories etc.

Psychotherapy Cybernetics System Approach

________________________________________________________________

BASIC INFORMATION ABOUT THE FOUR-YEAR EDUCATION IN CYBERNETICS AND SYSTEMS THERAPY

THE SCHOOL FOR CYBERNETICS (PDF)