Rođena sam 1963. godine u Rijeci. Diplomirala sam psihologiju 1987.godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci . Od 1988. do 1993.godine radila sam u Domu zdravlja Rijeka. Od 1993.godine do danas radim kao privatna psihologinja, psihoterapeutkinja.

Copyright photo by Ivor Hreljanović

Godine 1991. godine uključila sam se u rad Međunarodne škole kibernetike psihoterapije.

Od 1997.posjedujem certifikat Međunarodne škole kibernetike psihoterapije, Odsjeka za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu kojim se potvrđuje znanje i primjena znanja u kibernetici psihoterapije.

Godine 2007. polažem za učiteljicu kibernetike psihoterapije.

Stalni sam član Udruge za kibernetiku psihoterapije Rijeka. Surađujem sa osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske županije te radim na edukaciji roditelja, nastavnika i učenika kako poboljšati međusobnu komunikaciju i povećati senzibilitet istih za vlastite i potrebe učenika. U okviru tog područja rada organiziram radionice s učenicima i predavanja s roditeljima i nastavnim kadrom, te radim na promociji psihologije u prevenciji psihičkog zdravlja.

Članica sam Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore psihoterapeuta.

Vanjski sam stručni suradnik Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za psihologiju, kolegiji klinička i forenzička psihologija. Surađujem s Centrom za socijalnu skrb Rijeka kao vanjski suradnik odjela za maloljetnike i odjela obiteljsko-pravne zaštite. Kontinuirano radim na unapređenju struke i međusobnoj suradnji i komunikaciji unutar struke i interdiciplinarno. Tijekom profesionalnog rada sudjelovala sam na mnogim konferencijama i kongresima psihologa i psihoterapeuta na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. Kontinuirano  ostvarujem suradnju s nevladinim civilnim sektorom  kroz edukacije i supervizije u udrugama: Terra, Korak, Uzor, SOS, PaRiter, CeKaDe, Oaza…

Godine 2008. je dobitnica sam priznanja Hrvatskog pokreta za prava pacijenata, za istupanje u medijima za zaštitu prava pacijenata.

Godine 2009. dobitnica sam društvenog priznanja “Marulić: Fiat Psychologia” koje Hrvatsko psihološko društvo dodjeljuje za poseban doprinos primijenjenoj psihologiji.

Od 2011.godine posjedujem europski certifikat za psihoterapiju (ECP)

Godine 2013. postajem sveučilišna specijalistica psihološkog savjetovanja.

U 2019. godini ostvarujem suradnju s profesoricom Paulom Bogović, psihoterapeutkinjom punom vrijednih iskustava i znanja, što povećava broj mogućnosti i načina rada na dobrobit nas samih i onih kojima je naša pomoć potrebita.

Ispred ureda

Copyright photo by Ivor Hreljanović

Copyright photo by Ivor Hreljanović