Područja rada

Psihoterapija:
 • individualna
 • partnerska
 • obiteljska
 • rad u malim grupama

Voditeljica stručnih projekta i supervizorica
Novi put-Grad Rijeka

Novi put-Grad Rijeka

CeKaDe- Osnaživko

CeKaDe- Osnaživko

Supervizorica Centar Izvor Selce

Centar Izvor Selce

Supervizorica u Udruzi U.Z.O.R.

Udruga U.Z.O.R.

 

 

 

 

 

 

Supervizorica u Udruzi SOS telefon

Udruga SOS telefon

Udruga Terra

Udruga Terra

Srce za nju

Srce za nju

Srce za nju

Srce za nju

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Supervizorica u Udruzi PaRiter 2021/2022
 • Supervizorica u Udruzi Oaza 2022
 • Supervizorica na projektu : Zakoračimo u život bez nasilja – unapređenje usluga psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja, Ženska grupa Karlovac – ”Korak”, 2021/2022
 • Supervizorica na projektu Grada Rijeke : EU projekt ”Novi put– razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika” Jačanje kapaciteta stručnjaka 2020-2022
 • Supervizorica u Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce 2020/2021
 • Supervizorica stručnih djelatnika Dječjeg doma I.B.Mažuranić (2018/2019)
 • Supervizorica u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka UZOR (2011 – do danas )
 • Zrinka Rička–Žauhar i Inka Miškulin,voditeljice projekta: PROGRAM ZA EDUKACIJU ZA UVOĐENJE NOVIH USLUGA U SOCIJALNU SKRB, Edukacija za stručne radnike Dječjih domova u procesu transformacije dječjih ustanova (2014/2015)
 • Supervizorica u Udruzi SOS telefon – Grad Rijeka od jeseni 2014. godine do danas
 • Supervizorica u Udruzi Terra (  2016 – do danas)
 • Supervizorica u Udruzi “Centar za Kulturu dijaloga”  ( od  2017 – do danas )