Područja rada

Psihoterapija:
  • individualna
  • partnerska
  • obiteljska
  • rad u malim grupama

Voditeljica stručnih projekta i supervizorica
  • Supervizorica stručnih djelatnika Dječjeg doma I.B.Mažuranić (2018/2019)
  • Supervizorica u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka UZOR (2011 – do danas )
  • Zrinka Rička–Žauhar i Inka Miškulin,voditeljice projekta: PROGRAM ZA EDUKACIJU ZA UVOĐENJE NOVIH USLUGA U SOCIJALNU SKRB, Edukacija za stručne radnike Dječjih domova u procesu transformacije dječjih ustanova (2014/2015)
  • Supervizorica u Udruzi SOS telefon – Grad Rijeka od jeseni 2014. godine do danas
  • Supervizorica u Udruzi Terra (  2016 – do danas)
  • Supervizorica u Udruzi “Centar za Kulturu dijaloga”  ( od  2017 – do danas )